Horticultural days @World Expo Dubai

Horticultural days @World Expo Dubai

Tijdens de themaweek Voedsel, Landbouw en Levensonderhoud organiseert de tuinbouwsector een  tweedaags programma waarvan de eerste dag, maandag 21 februari, wordt georganiseerd door de publieke sector en de tweede dag, dinsdag 22 februari, door het bedrijfsleven.

Dutch Greenhouse Delta, InnovationQuarter en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben het initiatief genomen om namens de Nederlandse tuinbouwsector met elkaar de tweede dag op de Dubai expo te organiseren. Het doel is om gezamenlijk de gehele Nederlandse tuinbouwsector met haar ecosysteembenadering te positioneren als hét antwoord op de wereldwijd groeiende vraag naar zelfvoorziening in voedselzekerheid.

De tuinbouwdagen worden georganiseerd in het Nederlands paviljoen op de Dubai expo. Het is mogelijk  om live aanwezig te zijn (beperkt aantal plekken beschikbaar), maar het volledige programma van de beide tuinbouwdagen is ook online te volgen. Meer informatie en aanmelden.