Verslogistiek

Regie op verslogistiek

Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft een prominente positie in de logistiek van versproducten. De sector biedt nieuwe netwerkmodellen gericht op ketensamenwerking en -regie, versnetwerken, gebruik van andere vervoersvormen dan vrachtwagens, ICT, standaarden en integrale logistiek inclusief retour- en reststromen.

Toegang tot toonaangevende
technologieën en topspelers
in de sector