Teelt en productie

Telen volgens de hoogste duurzaamheidsnormen

Al tweehonderd jaar lang slagen Nederlandse glastuinders erin planten uiterst effectief te telen in kassen. In de glastuinbouw is innovatie daarbij de norm. De nieuwste kassen gebruiken geen energie, ze produceren energie! Klimaatbeheersing en logistieke processen verlopen (vrijwel) automatisch. Teelt in kassen en open grond hebben zich toegelegd op producten van hoge kwaliteit en een duurzame productiewijze met zo weinig mogelijk gebruik van water, gewasbescherming en meststoffen. 

NL kassen gebruiken geen energie, ze produceren het

NL telers werken duurzaam en efficient

Agricultural attaché network
Brightlands Campus Greenport Venlo
Dutch Flower Auctions Association
Floriworld
Fresh Produce Centre
Glastuinbouw Nederland
Glastuinbouw Waterproof
Greenport Aalsmeer
Greenport Boskoop
Greenport Duin- en Bollenstreek
Greenport Gelderland
GreenPort Noord-Holland Noord
Greenport Venlo
Greenport West-Holland
Greenports Nederland
Kas als Energiebron
KAVB
LTO Nederland
Naktuinbouw
Netherlands Enterprise Agency
Netherlands Water Partnership
NFO
Plantum NL
Seed Valley
Topsector Horticulture & Starting Materials

Toegang tot toonaangevende
technologieën en topspelers
in de sector