Gezonde leefomgeving

Een groene omgeving, fijn leven

Groen draagt bij aan een gezonde leef-, woon- en werkomgeving. Bomen en planten bieden een oplossing voor grote uitdagingen: de gevolgen van klimaatveranderingen, toenemende ziektekosten doordat de bevolking vergrijst, negatieve effecten van verstedelijking en slechte luchtkwaliteit. De Nederlandse tuinbouw ontwikkelt praktische en goed hanteerbare groenconcepten, waarbij de focus ligt op de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden.