Energie en CO2

Oplossingen op maat

De Nederlandse tuinbouw heeft de ambitie om in uiterlijk in 2050 een volledig duurzame én economisch rendabele energiehuishouding te hebben met (vrijwel) geen CO2-emissie. Om dit doel te behalen, doet de sector veel onderzoek naar onder andere kasklimaatsturing, de mogelijkheden om de winterverbruikspiek te verlagen, CO2 afvangst- en -opslagtechnieken, borging van CO2, ontwikkelen van nieuwe groene energiebronnen, warmtekoude opslag en de optimalisatie daarvan, aardwarmte en integrale duurzaamheid. De sector gebruikt nu al aardwarmte en hergebruikt CO2 van de industrie.

Toegang tot toonaangevende
technologieën en topspelers
in de sector