Techniek & ICT

Elke kas is maatwerk

Nederland maakt intelligente kassen en teeltsystemen over de hele wereld die duurzaamheid combineren met een rendabele opbrengst. Groei, ziektedreiging en waterinname worden continu gemonitord en vastgelegd met ingenieuze software en sensoren. Dit levert de teler nieuwe en unieke inzichten voor een optimale teelt. De sector ontwikkelt nieuwe kasconcepten voor een veelheid aan klimaattypes en loopt voorop als het gaat om de toepassing van nieuwe technologie in de kas zoals kasomhulling, waterbehandeling, energietechniek, Big Data toepassingen en robotica/mechatronica. Ook in de open grond zijn Nederlandse bedrijven vooraanstaand in mechanisatietechnieken.

Nederlandse kassenbouwers gaan de de hele wereld over

Efficiënt en duurzaam

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een cruciale rol in het efficiënt en duurzaam organiseren van de Nederlandse tuinbouwketen. Tijdige beschikbaarheid van de juiste informatie op de juiste plek, en een intelligent gebruik ervan, bevorderen een duurzame teelt, goede productbehandeling, voedselveiligheid, kostenbesparing en efficiënt vervoer. Het reduceert verspilling en helpt de communicatie met de consument over de gebruikswaarde, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid van een product.

Toegang tot toonaangevende
technologieën en topspelers
in de sector