Water

Schoon water is kostbaar

De Nederlandse tuinbouw biedt antwoord op mondiale vraagstukken rondom schoon en zuinig watergebruik (minder emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater), de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor onder meer voedselproductie en het verlagen van de water footprint.

Toegang tot toonaangevende
technologieën en topspelers
in de sector