Schone en veilige teelt

Biologisch en duurzaam

De meeste kassen zijn tegenwoordig een complex ecosysteem waarin ziekten en plagen waar mogelijk biologisch worden bestreden in plaats van met chemische gewasbeschermingsmiddelen. De kassen van nu zijn doorontwikkeld tot een duurzaam en gesloten productie-ecosysteem.

Toegang tot toonaangevende
technologieën en topspelers
in de sector